Block title
Block content
De naam Penelope komt uit de griekse mythologie, maar pènelops was ook de naam van een soort bonte eend.
Michiel is afgeleid van de jongensnaam Michael en is Hebreeuws voor "die is zoals God". De naam Michael komt enkele keren voor in de Bijbel.
Als meisjesnaam is Mats een verkorting van Mathilde, met als betekenis "machtige strijdster", terwijl Mats als jongensnaam een Zweedse vorm is van Mattheus, dat "geschenk van Jahweh" betekent. Mogelijk is Mats verkorting van Martius en zou dan "van Mars" betekenen.
De naam Lobke is afgeleid van Lubbe (Lief). Lobke is een Friese naam met als betekenis "de beminde".

Pagina's