Block title
Block content
De naam Yara heeft verschillende oorsprongen. In de Brazili? is Yara een mythologische figuur met als letterlijke betekenis "waterkoninging". Als Arabische naam betekent Yara "vlindertje".Nog andere betekenissen zijn "prinses" (Engeland), "lente" (Latijns) en "helder licht" (Sanskrit).
Ward is afkomstig van het Germaanse woord wart en betekent "hoeder" of "wachter". Het komt dikwijls voor in combinatie met andere woorden, zoals Edward.
Valentin is afgeleid van het Latijnse woord Valens dat "de sterke" betekent.
De voornaam Tim is een verkorting van Timotheus, dat "Godvrezend" of "ter ere aan God" betekent, of afgeleid van Dimme. De naam Timotheus komt voor in het Nieuwe Testament.

Pagina's