Block title
Block content
Quinten
Tuur is afgeleid van de Keltische naam Arthur en betekent "beer".
Tom is een jongensnaam afkomstig van de Hebreeuwse/Aramese naam 'Thomas' of Tôm, wat tweeling betekent. Thomas is een bijbelse naam, die ons bekend is geworden als de naam van één van de twaalf apostelen van Jezus.
De jongensnaam Pepijn is waarschijnlijk een fantasienaam, zonder duidelijke betekenis. Tijdens de middeleeuwen was Pepijn een populaire naam bij hofmeiers, vorsten en graven, denk maar aan Pepijn de Korte en Pepijn van Landen.
De meisjesnaam Merel is waarschijnlijk afgeleid van de vogelnaam Merel. Het Latijns woord voor merel is Merula. In Duitsland wordt de naam Merel vaak in verband gebracht met iemand die graag fluit.
Max is een verkorting van het latijnse woord maximus wat "de grootste" betekent. Maxiumus werd veel gebruikt als eretitel voor succesvolle legeraanvoerders en komt ook veel voor als naam van heiligen. Ook vele historische vorsten droegen deze voornaam.
Max is een verkorting van het latijnse woord maximus wat "de grootste" betekent. Maxiumus werd veel gebruikt als eretitel voor succesvolle legeraanvoerders en komt ook veel voor als naam van heiligen. Ook vele historische vorsten droegen deze voornaam.
Lore is verkorting van de voornaam Eleonora. De herkomst van Eleonora is onduidelijk. Waarschijnlijk is Eleonora afgeleid van het Arabische woord Ellinor dat "God is min licht" betekent. Mogelijk is Lore de Nederlandse spelling van de Franse voornaam Laure, dat op zijn beurt een verkorting is van Laurentius, dat "uit Laurentum" of "de gelauwerde" betekent.

Pagina's