Block title
Block content
Anse, naam met 3 bloemetjes

De jongensnaam Tibo komt vooral voor in Friesland. Tibo is een verkorting van de Germaanse naam Diebert en betekent "stralend volk".

Omdat de meisjesnaam Sien zo kort is kan het verschillende oorsprongen hebben. Sien kan een verkorting zijn van bv. Francina ("inwoner van Frankrijk"), Josina ("Jahweh geve vermeerdering") of Gesina ("speer").
Sander is een verkorting van Alexander dat "beschermer" betekent.
Sam is een verkorting van Samuel dat afgeleid is van de Hebreeuwse naam Sjemoeel en "de naam is God" betekent.
Olivia is afgeleid van het Latijns oliva en betekent "olijfboom". In Engeland werd Olivia populair door het personage Olivia in Twelft Night van Shakespeare.
Noah (of Noach) is Hebreeuws en betekent "rust of troost". Noah is een bekende figuur uit het Oude Testament en de Koran. Ook in het nieuwe testament wordt verwezen naar Noah als geloofsheld. Noah is de figuur die de ark bouwde en samen met vrouw, kinderen en een aantal van alle dieren de zondvloed overleefde. God redde Noah omwille van zijn rechtschapenheid. In de Koran wordt Noah (of Noeh) tevens genoemd als een profeet.
De jongensnaam Mathis is afgeleid van Mattheus, met als betekenis "geschenk van God".
De meisjesnaam Lynn is een Engelse vleivorm van Linda dat letterlijk "slang" en symbolisch "kenner van geheimen" betekent. Lynn kan ook een verkorting zijn van andere namen zoals Catherien ("schoon") of Carolyn ("vrije man").

Pagina's